Cristin-resultat-ID: 1594049
Sist endret: 26. juni 2018 15:07
Resultat
Intervju tidsskrift
2018

Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning

Bidragsytere:
  • Ole Petter Askheim og
  • Mette Haaland Øverby

Tidsskrift

Erfaringskompetanse.no

Om resultatet

Intervju tidsskrift
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ole Petter Askheim

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet

Mette Haaland Øverby

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 2 av 2