Cristin-resultat-ID: 1603325
Sist endret: 13. september 2018 10:13
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2018

Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? (Cochrane - kort oppsummert)

Bidragsytere:
 • Claire Glenton og
 • Marita Sporstøl Fønhus

Tidsskrift

Tidsskrift for jordmødre
ISSN 1503-3244

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? (Cochrane - kort oppsummert)

Sammendrag

Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen. Manglende opplæring og veiledning; for mye arbeid og for få folk på jobb; dårlig lønn og leveforhold; og mangel på utstyr, vann og strøm er sentrale faktorer. Tillit og samarbeid mellom helsepersonell og god kommunikasjon med mødre blir beskrevet som viktig. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

Bidragsytere

Claire Glenton

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2