Cristin-resultat-ID: 1603705
Sist endret: 23. august 2018 08:55
Resultat
Rapport
2018

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2016

Bidragsytere:
  • Marit Hauken

Utgiver/serie

Utgiver

NIBIO

Serie

NIBIO Rapport
ISSN 2464-1162

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Volum: 4
Hefte: 101
Antall sider: 51
ISBN: 978-82-17-02155-1
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Naturressursforvaltning

Emneord

Jorderosjon • Forurensningsovervåking • Avrenning • Landbruksforurensning

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2016

Sammendrag

Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO og andre institusjoner. JOVA overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt over hele landet, og feltene representerer ulike driftsformer og ulike jordbunns-, hydrologiske og klimatiske forhold. JOVA rapporterer årlig om jordbruksdrift, avrenning og tap av partikler, næringsstoffer og plantevernmidler for hvert nedbørfelt. Tap av partikler og næringsstoffer rapporteres for agrohydrologisk år, 1. mai – 1. mai, og tap av plantevernmidler for kalenderår.

Bidragsytere

Marit Hauken

  • Tilknyttet:
    Redaktør
    ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 1 av 1

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2016.

Riley, Hugh; Hauken, Marit. 2018, NIBIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2016.

Stenrød, Marianne. 2018, NIBIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2016.

Deelstra, Johannes. 2018, NIBIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2016.

Riley, Hugh; Hauken, Marit. 2018, NIBIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2016.

Brod, Eva; Bechmann, Marianne. 2018, NIBIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »