Cristin-resultat-ID: 1606562
Sist endret: 3. januar 2019 00:00
Resultat
Rapport
2018

Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger

Bidragsytere:
  • Kristian Nicolaisen
  • Inger Marie Holm
  • Line Silsand
  • Gunn-Hilde Rotvold
  • Gro-Hilde Ulriksen
  • Halgeir Holthe
  • mfl.

Utgiver/serie

Om resultatet

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger

Sammendrag

Denne rapporten presenterer funn og resultater fra undersøkelser rundt �dsbruk knytet �l utveksling og behandling av informasjon i den kommunale helsetjenesten. Rapporten beskriver metode, framgangsmåte og empiriske data fra den kvalita�ve delen av forskningsprosjektet, og gjengir utvalgte resultater fra prosjektets kvan�- ta�ve del.

Bidragsytere