Cristin-resultat-ID: 1606562
Sist endret: 3. januar 2019, 10:41
Resultat
Rapport
2018

Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger

Bidragsytere:
 • Kristian Nicolaisen
 • Inger Marie Holm
 • Line Silsand
 • Gunn-Hilde Rotvold
 • Gro-Hilde Ulriksen
 • Halgeir Holthe
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Serie

NSE-rapport
ISSN 2535-2571

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 05-2018
Antall sider: 27
ISBN: 978-82-8242-087-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger

Sammendrag

Denne rapporten presenterer funn og resultater fra undersøkelser rundt �dsbruk knytet �l utveksling og behandling av informasjon i den kommunale helsetjenesten. Rapporten beskriver metode, framgangsmåte og empiriske data fra den kvalita�ve delen av forskningsprosjektet, og gjengir utvalgte resultater fra prosjektets kvan�- ta�ve del.

Bidragsytere

Kristian Malm-Nicolaisen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Kristian Nicolaisen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Inger Marie Holm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Silsand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunn Hilde Rotvold

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gunn-Hilde Rotvold
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro-Hilde Severinsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gro-Hilde Ulriksen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »