Cristin-resultat-ID: 1619015
Sist endret: 9. oktober 2018, 13:14
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2018

Muligheter og utfordringer for økt landbasert verdiskapning fra cruiseturismen langs norskekysten

Bidragsytere:
  • Einar Lier Madsen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Faglig møte/Generalforsamling
Sted: Bryggen Radisson Blu Hotel, Bergen
Dato fra: 14. mai 2018

Arrangør:

Arrangørnavn: Cruise Norway AS

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muligheter og utfordringer for økt landbasert verdiskapning fra cruiseturismen langs norskekysten

Sammendrag

I foredraget ble resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse om hvilke muligheter det er for økt landbasert verdiskaping fra cruiseturismen langs norskekysten presentert. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2017 og bygger på svar fra 101 næringsaktører. Svarerne representerer reiselivsbedrifter, cruise-/skipsagenter, havnemyndigheter, destinasjonsselskap/ turistkontor og cruise-/bedriftsnettverk. Det er mange faktorer som anses som viktige for å øke den lokal verdiskaping fra cruise. Viktigst er viljen til å satse på cruise. Havnemyndighetenes og destinasjonens vilje til en slik satsing er her helt sentral (skår 6,7 på en skala fra 1-7). Deretter følger fem forhold som anses som like viktige (skår 6,4): ◾Bedriftene på destinasjonen må samarbeide godt ◾Det må tilbys unike produkt ◾Åpningstidene i butikker og attraksjoner må være tilpasset cruiseanløp ◾Kaikapasitet og kailøsning i havna må være på plass ◾Cruiseagenten må ha erfaring og nettverk Funnene fra disse aktørene bidrar til en bedre forståelse av hva som skjer i innenfor cruisemarkedet og mulighetene for en utvikling av de landbaserte tjenestene/aktivitetene framover.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Einar Lier Madsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling ved Nordlandsforskning
1 - 1 av 1