Cristin-resultat-ID: 1619305
Sist endret: 14. november 2018 12:03
Resultat
Poster
2018

Hvordan kommuniserer helsepersonell med innvandrerbakgrunn om døden på sykehjem i Norge?

Bidragsytere:
 • Ellen Ramvi og
 • Marta Høyland Lavik

Presentasjon

Navn på arrangementet: Landskonferanse i palliasjon
Sted: Bodø
Dato fra: 12. september 2018
Dato til: 14. september 2018

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan kommuniserer helsepersonell med innvandrerbakgrunn om døden på sykehjem i Norge?

Sammendrag

Bakgrunn Døden blir beskrevet som et tabubelagt tema i den vestlige kulturen, og det sies gjerne at døden er institusjonalisert i og med at ca. halvparten av befolkningen her i Norge dør på sykehjem, og ikke i hjemmet. I andre deler av verden dør de fleste i hjemmet. I denne studien er vi interessert i hvordan helsepersonell med minoritetsbakgrunn kommuniserer om døden i norske sykehjem. Forskningsspørsmålene våre var: Hvordan kommuniserer helsepersonell med minoritetsbakgrunn med de gamle og deres pårørende på sykehjem om tanker og følelser knyttet til døden? Hvordan kommuniseres det i multikulturelle arbeidsfellesskap om døden? Metode Det ble foretatt 16 individuelle, semistrukturerte intervju med helsepersonell med etisk minoritetsbakgrunn. Informantene arbeidet i en multikulturell stab, og fordelte seg på 5 sykehjem i Norge Resultat Minoritetshelsepersonell erfarer at gråt og andre sorgreaksjoner er akseptert i kollegafellesskapet, men at det er liten kommunikasjon helsepersonell imellom om egne erfaringer, tanker og følelser knyttet til døden. Informantene kommuniserer også lite om døden med de gamle og med de pårørende. Informantene ønsker å avlede de gamle fra å snakke om døden, og når det gjelder pårørende hersker det usikkerhet omkring hva som er ”riktig” å si. Mange informanter bærer med seg tidligere erfaringer med døden fra hjemlandet som vonde, ubearbeidede minner. Konklusjon Dataene våre viser at helsepersonell med minoritetsbakgrunn kommuniserer lite om egne tanker, erfaringer og følelser knyttet til døden. Med andre ord skiller de seg ikke ut med større åpenhet om døden enn sine norske kollegaer. Studien gir grunnlag for å diskutere hvilke konsekvenser tausheten om døden på sykehjem kan få for de gamle, de pårørende og for helsepersonell selv.

Bidragsytere

Ellen Ramvi

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for omsorg og etikk ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Marta Høyland Lavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 2 av 2