Cristin-resultat-ID: 1633994
Sist endret: 22. november 2018, 18:59
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2018

Tidspress og omsorg er det forenelig i profesjonell praksis? Muntlig presentasjon.

Bidragsytere:
 • Sidsel Ellingsen og
 • Sigrunn Drageset

Presentasjon

Navn på arrangementet: NORDPRO-konferencen
Sted: København
Dato fra: 8. november 2018
Dato til: 9. november 2018

Arrangør:

Arrangørnavn: Profesjonsetisk nettverk

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidspress og omsorg er det forenelig i profesjonell praksis? Muntlig presentasjon.

Sammendrag

Tidspress og omsorg er det forenelig i proffesjonell praksis? Sidsel Ellingsen, PhD og sykepleier sidsel.ellingsen@vid.no Sigrunn Drageset PhD og sykepleier sigrunn.drageset@hvl.no Konferansetema 5 Mennesker og dilemmaer i proffesjonelt arbeid Keywords: Tid, omsorg, sykepleiepraksis Ved sykdom og kroppslig svekkelse blir vi langsommere og trenger mer tid til dagliglivets gjøremål. I denne situasjon blir vår avhengihet til andre og betydningen av omsorg tydelig. I relasjon til pasienten skal sykepleieren skal utøve sin profesjon faglig forsvarlig i et helsevesen som domineres av krav om effektivitet, fleksibilitet og produksjonstekning. Det er mye som skal gjøres i løpet av kort tid. Rammene som sykepleieren må forholde seg til bestemmes av drift, stykkprisfinansiering og kostnadseffektivitet. Vi er opptatt å belyse hvordan dette oppleves for pasient og sykepleier. Problemstilling: Hvordan påvirker tidspress omsorgens dimensjoner: det relsjonelle, det praktiske og det moralske i sykepleieutøvelse? Metoder: Reflekson over empiri innhentet ved kvalitative forskningsintervju med pasienter med kreftsykdom. Empirisk felt Pasienterfaringer og proffesjonell sykepleiepraksis. Teoretiske utgangspunkt: Hartmut Rosa kritiske teori om sosial akselerasjon og Kari Martinsens omsorgsfilosofi. Sosiologen Hartmut Rosa er opptatt av å stille de riktige spørsmål som har relevans for personers sosiale erfaringer. Dette kan gjøres ved å fokusere på vårt forhold til tid. Det moderne liv og samfunn kjennetegnet av akselerasjon. Den teknologiske utvikling har gitt anledning til en enorm effektivisering og tidsbesparelse. Samtidig, paradoksalt nok, er det vårt liv preget av en fornemmelse av å ikke å ha tid nok og en følelse av å måtte sette opp tempoet og frykt for å ikke klare å henge med i utviklingen. Det moderne liv styres av et strikt tidsregime som ikke er etisk artikulert. I dette system er det de hurtige som er vinnere og de langsomme som er tapere. Sykepleier og filosof Kari Martinsen er opptatt av rommets tid, den sykes tid og pleiens tid og spør på ulikt vis gjennom hele sitt forfatterskap hvordan vår kultur og vårt forhold til tid preger omsorgens tre dimensjoner; det relasjonelle, det praktiske og det moralske. Vi er født i avhengighet til at andre tar hånd om oss for at vi skal leve. Hvordan dette gjøres har betydning. En handling kan være riktig utført og begrunnet, men allikevel bli opplevd som krenkende og ydmykende. Det moralske henviser derfor både til væremåten i relasjonen og til måten handlingen blir utført på. Konklusjon Når helsen svikter er det vanskelig å forholde seg punktlig til et strengt tidsregime. Dette utfordrer omsorgens moralsk universalprinsipp om at vi bør ta ansvar for hverandre og for den svake, syke og hjelpeløse. Det er på tide å etisk artikulere tidsregime vi er underlagt og vårt forhold til tid.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Sidsel Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Sigrunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2