Cristin-resultat-ID: 1638807
Sist endret: 4. desember 2018 10:13
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2018

www.sifer.no

Bidragsytere:
 • Steffen Stamnes
 • Christian Lauvrud og
 • Martin Bjørnstad

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

www.sifer.no

Bidragsytere

Steffen Stamnes

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Christian Lauvrud

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Martin Bjørnstad

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3