Cristin-resultat-ID: 1639970
Sist endret: 6. desember 2018, 15:03
Resultat
Rapport
1996

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge i Time kommune 1995-99; Delprosjekt: Tverretatlig tilnærming til forebygging: Samtaletilbud til barn av foreldre med langvarig psyk, fys lidelse el. rusproblem

Bidragsytere:
  • Kirsten Jæger Fjetland

Utgiver/serie

Utgiver

Time kommune

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1996
Antall sider: 15

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge i Time kommune 1995-99; Delprosjekt: Tverretatlig tilnærming til forebygging: Samtaletilbud til barn av foreldre med langvarig psyk, fys lidelse el. rusproblem

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kirsten Jæger Fjetland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1