Cristin-resultat-ID: 1642361
Sist endret: 12. desember 2018, 15:57
Resultat
Rapport
2018

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061

Bidragsytere:
 • Leif Grimsmo
 • Eduardo Grimaldo
 • Bendik Toldnes
 • Erlend Indergård
 • Guro Møen Tveit og
 • Manu Berrondo Sistiaga

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 27
ISBN: 978-82-14-06804-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061

Sammendrag

I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en masterstudent (akustikk) ved Universitetet i Bergen og en rådgiver ved Havforskningsinstituttet (Hl). Hydroakustiske registreringer ble gjort med et Simrad EK60 38 kHz ekkolodd utlånt fra Hl. I de undersøkte områdene på dette toktet ble det registrert små forekomster av mesopelagisk fisk i forhold til i 2017, og spesielt i forhold til 2016 da "Birkeland" var i samme områder på samme tid på året. Det ble totalt bare gjennomført 4 trålhal, hvorav to ga så små fangster at det ikke ga grunnlag for prøvetaking, ett ga fangst av trompetfisk og det andre ga mesopelagisk fisk. Det rettes en stor takk til mannskapet på M/S "Birkeland" for godt samarbeid under toktet i 2018.

Bidragsytere

Leif Grimsmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Vela Eduardo Grimaldo

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Eduardo Grimaldo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Bendik Toldnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Erlend Indergård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
Aktiv cristin-person

Guro Møen Tveit

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »