Cristin-resultat-ID: 1642615
Sist endret: 13. desember 2018, 11:31
Resultat
Annen presentasjon
2018

Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet

Bidragsytere:
  • Petrine Lillevold Vinje

Presentasjon

Navn på arrangementet: Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet
Sted: Fotogalleriet, Oslo
Dato fra: 11. oktober 2018

Om resultatet

Annen presentasjon
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet

Sammendrag

Stipendiat Petrine Vinje har invitert Tejaswinee Kelkar til å utvikle et lydarbeid sammen med henne for utstillingen Depot. Depository. Rays på Fotogalleriet. Når utstillingen går inn i siste uke (utvidet til 21.10) inviterer Fotogalleriet til live-performance og samtale om prosjektet med Hild Borchgrevink. Petrine Vinjes forskningsprosjekt ved KHiO tar for seg kulturelle minner og skal utforske hva som skjer når meningsinnholdet flyttes fra en fortidig referanse til kunstverk gjennom å se på forholdet mellom intensjonalitet, haptisitet og bevissthet. Berøring og kroppslige gester i relasjon til symbol og motivkrets er et felles interessefelt for Kelkar og Vinje. De har tidligere samarbeidet da Petrine Vinje utførte prosjektet MMM MM… på Universitetet i Oslo, 2017, en temporær utendørs installasjon der Tejaswinee Kelkar oppførte arbeidet Cliche.Raga og bidro til symposiet The Power of Motifs. Tejaswinee Kelkar er doktorgradsstipendiat ved Musikkvitenskap på UiO hvor hun forsker på kroppslige gesturale responser til melodiske stimuli. Kelkar har praktisert og studert klassisk indisk sang fra treårs-alder og har i tillegg studier i informatikk, vestlig musikkteori og komposisjon. Som forsker har hun bl.a utviklet et virtuelt laboratorium for å lære indisk musikk (music.virtual-labs.ac.in). I Fotogalleriet vil hun bruke de skulpturelle strukturene i installasjonen som en ressonerende aktiviseringsplattform for et improvisert nytt lydarbeid. Moderator: Hild Borchgrevink virker som musikkritiker og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Som kunstner arbeider hun ofte med tekst og tidsbaserte installasjoner. Hun har også lang erfaring som prosjektutvikler og prosjektleder innenfor ny musikk. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og har før det blant annet studert musikkvitenskap (UiO) og skapende skriving (Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø). For tiden har hun arbeidsstipend som kritiker.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Petrine Vinje

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Petrine Lillevold Vinje
  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1