Cristin-resultat-ID: 1644618
Sist endret: 18. desember 2018 09:17
Resultat
Rapport
2018

Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT)

Bidragsytere:
 • Trond Bakken
 • Tor 0. Iversen
 • Beate Kvamstad-Lervold og
 • Thor Myklebust

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2018:01003
Antall sider: 16
ISBN: 9788214069280
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT)

Sammendrag

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og Trondheim kommune). Mulighetsstudien så på om det var interesse, behov og gjennomførbart med et luftrom dedikert for testing av elektrisk drevne eller autonome luftfartøyer mellom flyplassene ved Røros og Ostersund, alternativt andre flyplasser i regionen. Denne rapporten identifiserer i hovedsak mulige brukere og andre som kan ha nytte av et slikt testområde. Videre ser den kort på flyaktivitet i området i dag, mulige juridiske utfordringer og en initial vurdering av forholdet til reindriftsnæringen. SINTEF og Communicator konkluderer med at det er et stort behov for et slikt område, og at mange, f.eks. innen områdene forskning & utvikling og næringsliv kan dra nytte av området. En lokalisering nært andre etablerte treningsområder for skip og kjøretøy i regionen vil ha en positiv effekt. Det anbefales at det arbeides for å etablere finansiering til et forprosjekt med det mål å vurdere om det er realistisk å få etablert et treningsfelt Oppdragsgiver: Trondheim Kommune

Bidragsytere

Trond Bakken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mathematics and Cybernetics ved SINTEF AS

Tor 0. Iversen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Beate Kvamstad-Lervold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Thor Myklebust

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
1 - 4 av 4