Cristin-resultat-ID: 1658217
Sist endret: 16. januar 2019, 12:53
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Utvikling av nettbasert studietilbud ved NTNU – tverrprofesjonelt samarbeid er suksesskriteriet

Bidragsytere:
 • Randi Johansen Reidunsdatter
 • Astrid Kilvik og
 • Beathe Sitter

Tidsskrift

Læring om læring
ISSN 2535-4108

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Volum: 2
Hefte: 1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av nettbasert studietilbud ved NTNU – tverrprofesjonelt samarbeid er suksesskriteriet

Sammendrag

Den teknologiske utviklingen og en økende digitalisering i samfunnet har åpnet for samhandling på tvers av geografi og institusjonelle grenser. Utviklingen har medført et endret arbeidsliv og dermed også en endret studentmasse. For svært mange yrkesgrupper vil kontinuerlig læring og kompetanseheving bli stadig viktigere, fordi arbeidsoppgaver er i stadig endring. Styrking av kompetansen innen forskning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er et viktig mål i Kompetanseløft 2020 (Helsedirektoratet, 2017). Systematisk kompetanseheving er også nedfelt i viktige tiltak for å møte fremtidens utfordringer i helsevesenet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2014). For personer som er i arbeid vil studier som lar seg kombinere med jobb være det mest aktuelle og mulige studietilbudet å kunne gjennomføre. Kvalitetsmeldingen (Kunnskapsdepartementet, 2017a) understreker betydningen av at digitale muligheter utnyttes for at alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer. I tillegg til faglig relevant digital kompetanse skal studenten tilegne seg mer overordnet IKT-kompetanse og digital dømmekraft, som er relevant på tvers av fagområdene (Kunnskapsdepartementet, 2017b). Universitets- og høgskolesektoren skal tilby utdanninger for å møte dette endrede samfunnsbehovet.

Bidragsytere

Randi Johansen Reidunsdatter

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Astrid Kilvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NTNU Universitetsbiblioteket ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Beathe Sitter

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3