Cristin-resultat-ID: 1675892
Sist endret: 11. februar 2019, 12:44
Resultat
Rapport
2018

Mellom fag og folk- En studie av lederrollen i Mattilsynet

Bidragsytere:
  • Torhild Andersen

Utgiver/serie

Utgiver

Østlandsforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
ISBN: 978-82-7356-782-6

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mellom fag og folk- En studie av lederrollen i Mattilsynet

Sammendrag

Rapporten oppsummerer en studie av lederrollen i Mattilsynet etter omorganiseringen til Det moderne Mattilsynet i 2015. Det er gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere knyttet til tre avdelinger/seksjoner. Det er også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. Studiet oppsummerer at det er oppnådd positive effekter på samarbeid og utnytting av ressurser på tvers, men der er potensiale for utvikling og forbedring på flere områder i det videre arbeidet med å nå målene i arbeidsgiverstrategien.

Bidragsytere

Torhild Andersen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1