Cristin-resultat-ID: 1676342
Sist endret: 13. februar 2019 09:56
Resultat
Rapport
2019

Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune

Bidragsytere:
 • Herold Olsen og
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 2019:00112
Antall sider: 21
ISBN: 978-82-14-06850-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunnlaget er oppgitt av oppdragsgiver og omfatter kun ambulanseflyging. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støysonekart og antall potensielt berørte bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene, og også innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til Forurensingsforskriften. For landingsplass i Trøsen er det registrert en boligbygning i gul støysone. I rød støysone er det ikke registrert bygninger med støyfølsomt bruksformål. Også for alternativ landingsplass på Evenskjer er det registrert en boligbygning i gul støysone, og ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål i rød sone. Oppdragsgiver: Luftambulansetjenesten

Bidragsytere

Herold Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS
1 - 2 av 2