Cristin-resultat-ID: 1681048
Sist endret: 27. februar 2019, 13:44
Resultat
Rapport
2019

Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre

Bidragsytere:
 • Tarald Rohde
 • Håvard Bergsdal og
 • Odd Andre Hjelkrem

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 2019:00268
Antall sider: 30
ISBN: 978-82-14-06821-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre

Sammendrag

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske utviklingen. Så kan disse behovene dekkes med ulike alternativer for hvor byggene er plassert. Byggene er sykehus eller distriktsmedisinske sentre (DMSer). Rana kommune behandlet planene for Helgelandssykehuset i formannskapet 28.08.18 og i kommunestyret 04.09.18. I sin behandling viser Rana kommune til at man spesielt ønsker en grundig vurdering av bærekraftsutfordringene for Helgelandssykehuset, hvordan ulike løsninger vil påvirke rekrutteringen t il spesialisthelsetjenesten og kommunikasjonsutfordringene knyttet til de ulike løsningene. SINTEF har i samråd med Rana utvikling skrevet en rapport vi håper kan inngå i det videre planarbeidet som skal konkludere med hvilken sykehusstruktur som skal velges for Helgelandssykehuset. Oppdragsgiver: Rana utvikling

Bidragsytere

Tarald Rohde

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Håvard Bergsdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner ved SINTEF AS

Odd Andre Hjelkrem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 3 av 3