Cristin-resultat-ID: 1682398
Sist endret: 5. mars 2019, 14:04
Resultat
Rapport
2019

Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk

Bidragsytere:
 • Truls Svenn Berge og
 • Frode Haukland

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 2019:00025
Antall sider: 18
ISBN: 978-82-14-06816-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk

Sammendrag

Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende nivå på den kunstige lyden og med varierende bakgrunnsstøy. Hensikten har vært å se om et adaptivt AVAS-signal, dvs. et signal som i lydnivå tilpasser seg bakgrunnsstøyen, innenfor gitte grenser, kan innebære en forbedring. I alt 8 testpersoner (3 blinde og 5 med normalt syn) deltok i testen. Hørbarheten av bil ble dokumentert med en bryter når bilen nærmet seg testpanelet. Ved 20 km/ter det definert en sikkerhetsavstand på 11 m. Forsøkene viste at når bakgrunnsstøyen er relativ høy (rundt 65 dB), så bør AVAS signalet økes noe fra dagens nivå, dersom man skal høre bilen i tilstrekkelig avstand. Når det er lav bakgrunnsstøy (40-50 dB) har ikke den kunstige lyden noen sikkerhetsmessig funksjon (for den valgte elektriske bilen), da støy fra dekk/veibane er dominerende lydkilde ved 20 km/t. Oppdragsgiver: BUFdir

Bidragsytere

Truls Svenn Berge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS

Frode Haukland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 2 av 2