Cristin-resultat-ID: 1684141
Sist endret: 12. mars 2019, 14:06
Resultat
Rapport
2019

Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune

Bidragsytere:
 • Truls Svenn Berge og
 • Rolf Tore Randeberg

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 2019:00245
Antall sider: 33
ISBN: 978-82-14-06836-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune

Sammendrag

Denne rapporten viser grunnlag for og resultater fra beregninger av helikopterstøy for tre landingsplasser i Stranda kommune etter Miljøverndepartementets retningslinje T- 1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Oppdragsgiver: Stranda kommune

Bidragsytere

Truls Svenn Berge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS

Rolf Tore Randeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 2 av 2