Cristin-resultat-ID: 1684780
Sist endret: 14. mars 2019 12:56
Resultat
Rapport
2018

God toppledelse av kunnskapsbedrifter

Bidragsytere:
 • Thale Kvernberg Andersen og
 • Tove Rigmor Håpnes

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Hefte: 2018:01455
Antall sider: 9
ISBN: 978-82-14-06788-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

God toppledelse av kunnskapsbedrifter

Sammendrag

Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Hovedleveransen er en idébok som samler resultatene fra parallelle casestudier av toppledere i seks norske kunnskapsbedrifter; hvorav tre er IT-bedrifter og tre er forskningsinstitusjoner. Resultatene er basert på analysene av data innsamlet gjennom flere intervjuer med lederne og lederne i deres ledergrupper, observasjoner på arbeidsplass og ulike interne samlinger, og work shops og dialogmøter hvor alle seks lederne har blitt samlet for å diskutere temaer underveis i prosjektet. Prosjektet bygger på NHO-prosjektet "Robust organisering" som fokuserte på hva som er god driftsledelse i kunnskapsbedrifter, og forsket fram hva som er viktige perspektiver, oppgaver og lederatferder i den mer overordnede og strategiske utviklingen av norske kunnskapsbedrifter. Avgjørende for god utviklingsledelse er blant annet hvordan toppleder evner å drive fram strategiske beslutninger og bidra til operasjonaliseringer av disse nedover i organisasjonen, hennes eller hans håndtering av krevende omstillinger, god teamledelse og deriblant taktisk involvering av HR-rollen som en viktig brikke i strategisk utvikling, fokus på bedriftskultur, og toppleders forståelse av bedriftens sosiale kapital og de menneskelige ressursene. Idéboka er ikke ment som en idealisert fasit på god ledelse. Hensikten er å invitere til kunnskapsdeling, diskusjon og refleksjon omkring overordnet ledelse på et operativt nivå. Oppdragsgiver: NHO

Bidragsytere

Thale Kvernberg Andersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Tove Rigmor Håpnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2