Cristin-resultat-ID: 1689060
Sist endret: 29. mars 2019, 21:01
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
ISSN 1903-6523
e-ISSN 2446-0850
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Trykket: 2019
Volum: 46
Sider: 5 - 19
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Reformasjonen • Martin Luther

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning

Sammendrag

Artikkelen ønsker først og fremst å gi en oversikt over hovedlinjer i tysk Luther-forskning. De grunnleggende tolkningsparadigmer etableres allerede på slutten av 1700-tallet: Luther forstås delvis som en som frigjorde tysk tenkning fra middelalderen, delvis som en nyskapende utlegger av sentrale elementer i den kristne tro. De samme mønstre gjenfnnes på 1800-tallet og i det 20. århundres motsetning mellom Holl-skolens og bekjennelseskirkens Luther-forskere (først og fremst Ebeling), selv om det etter hvert også kommer inn andre problemstillinger som nyanserer bildet. For tiden pågår det en debatt mellom Volker Leppin, som har kritisert det han kaller »the Whig history of German Lutheranism« og Thomas Kaufmann, som mener at vi må fastholde forståelsen av Luther som nyskapende og kreativ tenker. Samtidig har også romersk-katolske forskere begynt å se det økumeniske potensiale i Luthers tenkning.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1