Cristin-resultat-ID: 1689102
Sist endret: 31. januar 2020, 11:09
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Flight anxiety reported from 1986 to 2015

Bidragsytere:
 • Tine Kristin Grimholt
 • Tore Bonsaksen
 • Inger Schou Bredal
 • Trond Heir
 • Anners Lerdal
 • Laila Skogstad
 • mfl.

Tidsskrift

Aerospace Medicine and Human Performance
ISSN 2375-6314
e-ISSN 2375-6322
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 90
Hefte: 4
Sider: 384 - 388

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85063999032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flight anxiety reported from 1986 to 2015

Bidragsytere

Tine Kristin Grimholt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Trond Heir

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Aktiv cristin-person

Anners Lerdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »