Cristin-resultat-ID: 1691694
Sist endret: 11. april 2019, 14:06
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2019

Religion som problem og ressurs i ulike typer migrasjons- og integrasjonsprosesser

Bidragsytere:
 • Kari Storstein Haug
 • Gerd Marie Ådna
 • Stian Sørlie Eriksen og
 • Signe Aarvik

Presentasjon

Navn på arrangementet: Åpent møte i Vitenskapsakademiet
Sted: Cafe Sting, Stavanger
Dato fra: 27. mars 2019
Dato til: 27. mars 2019

Arrangør:

Arrangørnavn: Vitenskapsakademiet i Stavanger

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Religion som problem og ressurs i ulike typer migrasjons- og integrasjonsprosesser

Sammendrag

Foredraget tar utgangspunkt i spørsmålet: Er religion en utfordring og/eller en ressurs for migranter og i møte med migrasjon? Forskningsgruppen MIGREL (Migration, Religion and Intercultural Relations) forsker (blant annet) på religionens rolle og betydning i ulike typer migrasjonsprosesser. I dette foredraget vil forskere fra MIGREL presentere noen funn fra gruppas forskning på dette feltet. Utgangspunktet for analysen og diskusjonen vil være nyere casestudier blant kristne og muslimske migranter, primært i Norge.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kari Storstein Haug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Gerd Marie Ådna

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Stian Sørlie Eriksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Signe Aarvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4