Cristin-resultat-ID: 1693680
Sist endret: 27. februar 2020, 12:41
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese

Bidragsytere:
 • Anne Elisabeth Ross Raftemo
 • Arani Mahendran
 • Sandra Julsen Hollung
 • Reidun Jahnsen
 • Stian Lydersen
 • Torstein Vik
 • mfl.

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 139
Hefte: 8
Sider: 713 - 717
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85066262901
Norart-ID: 1900644873

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese

Sammendrag

BAKGRUNN Intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A har i over 20 år vært en etablert behandling av spastisitet hos barn med cerebral parese. Vi undersøkte hvor mange barn med cerebral parese i Norge som får slik behandling, og hvilke retningslinjer som gjelder for behandlingen. MATERIALE OG METODE Data fra femårsregistreringen til Cerebral pareseregisteret i Norge ble benyttet til å undersøke hvor mange barn med cerebral parese født i perioden 1999–2010 som var blitt behandlet med botulinumtoksin A, og om andelen behandlede barn varierte mellom habiliteringssentrene. I en nettbasert spørreundersøkelse kartla vi hvilke retningslinjer for behandlingen alle 21 habiliteringssentrene fulgte. RESULTATER I alt 1 414 barn (gjennomsnittsalder 6,3 år) ble inkludert, hvorav 775 (55 %) var behandlet med botulinumtoksin A. Mellom habiliteringssentrene var det stor variasjon i andelen barn som fikk behandling (38–80 %; p

Bidragsytere

Anne Elisabeth Ross Raftemo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arani Mahendran

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Sandra Julsen Hollung

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Reidun Birgitta Jahnsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Reidun Jahnsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

Stian Lydersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »