Cristin-resultat-ID: 1698258
Sist endret: 16. mai 2019, 10:10
Resultat
Intervju
2019

Enkle øvelser kan hindre at eldre faller

Bidragsytere:
  • Maria Bjerk

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2019
Sted: Forskningsnyheter OsloMet
Type: Internett
Dato: 14. mai 2019

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Fallforebygging • Hjemmetjenester • Aldring og helse • Helserelatert livskvalitet

HRCS

  • Helsekategori: 9 - Skader og ulykker
    Aktivitet: 3.1 - Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Enkle øvelser kan hindre at eldre faller

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Maria Bjerk

  • Tilknyttet:
    Intervjuobjekt
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1