Cristin-resultat-ID: 1698698
Sist endret: 26. august 2021, 15:20
Resultat
Rapport
2019

NILU’s Environmental Management Report 2018

Bidragsytere:
 • Ole-Anders Braathen
 • Leif Marsteen
 • Trine Langholen
 • Eva Beate Andresen og
 • Heidi Fjeldstad

Utgiver/serie

Utgiver

NILU

Serie

NILU rapport
ISSN 2464-3327

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 9/2019
Antall sider: 11
ISBN: 978-82-425-2973-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NILU’s Environmental Management Report 2018

Tittel

NILU’s Environmental Management Report 2018

Sammendrag

Et av NILUs hovedmål er å studere forurensning og konsekvenser av forurensning og gi beslutningstakere en solid plattform for valg av tiltak for å redusere negative effekter. Det er også viktig for instituttet å ha kontroll på miljøkonsekvenser av instituttets aktiviteter og redusere negative effekter så langt som mulig. NILU har i mange år arbeidet for å forbedre miljøtilstanden og redusere negative miljøeffekter. Det ble derfor bestemt å sertifisere dette arbeidet i henhold til standarden ISO 14001:2004 – Sertifisering av miljøstyringssystem. NILU ble sertifisert i henhold til ISO 14001 i oktober 2010. Denne rapporten oppsummerer resultatene av miljøstyringssystemet i 2018.

Bidragsytere

Ole-Anders Braathen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjon ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Leif Marsteen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Måle- og instrumentteknologi ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Trine Langholen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjon ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Eva Beate Andresen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjon ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Heidi Fjeldstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjon ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 5 av 5