Cristin-resultat-ID: 1704201
Sist endret: 12. juni 2019 12:24
Resultat
Rapport
2018

Havnæringene i nord - næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040

Bidragsytere:
 • Gorm Breimo
 • Maria Leitet
 • Randulf Høyli
 • Magnus Stoud Myhre og
 • Roger Richardsen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Nord AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 55
ISBN: 978-82-14-06796-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Havnæringene i nord - næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040

Sammendrag

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk, maritim, samt olje og gass, samtidig som mer umodne næringer som havvind, havbunnsmineraler og nye marine arter representerer muligheter for økt næringsaktivitet i Nord-Norge. Fremtidig vekst vil være avhengig av et videre fokus på bærekraftig ressursforvaltning, forutsigbare rammevilkår og teknologiutvikling for mer effektiv og sikker aktivitet i de nordlige havområdene.

Bidragsytere

Gorm Breimo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Konsernstab ved SINTEF AS

Maria Leitet

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Konsernstab ved SINTEF AS

Randulf Høyli

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Konsernstab ved SINTEF AS

Magnus Stoud Myhre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sjømatteknologi ved SINTEF Ocean

Roger Norvald Richardsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Roger Richardsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sjømatteknologi ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 5