Cristin-resultat-ID: 1705766
Sist endret: 8. oktober 2019, 11:40
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Bidragsytere:
 • Ines Hardoy og
 • Tao Zhang

Tidsskrift

Søkelys på arbeidslivet
ISSN 1504-8004
e-ISSN 1504-7989
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 36
Hefte: 1/2
Sider: 55 - 78
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1900644625

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Sammendrag

Vi undersøker om deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd. Studien omfatter perioden 1992–2015 og vi gjør separate analyser for perioden før og etter innføring av introduksjonsprogrammet. Resultatene tyder på sterkere effekter av arbeidsmarkedstiltak før enn etter innføring av introduksjonsprogrammet. Spesielt gjelder dette AMO, noe som kan ha sammenheng med økt tilbud av språkopplæring og mulighet for å ta ordinær utdanning i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Effekten av tiltak på sjansene for å komme i arbeid er beskjeden. Det er også klare tegn på at deltakelse på tiltak bidrar til å redusere trygdeavhengighet før innføringen av introduksjonsprogrammet, men ikke etter.

Tittel

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ines Hardoy

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Tao Zhang

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
1 - 2 av 2