Cristin-resultat-ID: 1706449
Sist endret: 20. juni 2019, 13:36
Resultat
Rapport
2019

Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 - 2019:00668 A

Bidragsytere:
 • Heidi Moe Føre
 • Trine Thorvaldsen
 • Astrid Jørgine Bjørgum
 • Eivind Lona og
 • Jan Tore Fagertun

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 31
ISBN: 978-82-14-06361-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Marin og maritim teknologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 - 2019:00668 A

Sammendrag

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rømt gjennom hull i not. Og hull i not representerer drøyt en tredjedel av alle rømmingshendelsene. Av medvirkende årsaker til hull i not er det konflikt med hanefot, not og nothåndtering, bunnringkjetting, og håndtering av lodd som har ført til rømming av flest fisk. Til forskjell fra perioden 2010-2013 er dødfiskpumpe ikke lenger blant de største medvirkende årsakene, mens kontakt med hanefot i fortøyning og not og nothåndtering har stått for et større antall rømt fisk og rømmingshendelser i den siste perioden. Det er gjennomført utredninger av utvalgte tekniske årsaker til rømming. De tre hovedtemaene er ekstrautstyr og fare for rømming, slitasje på oppdrettsnøter og rustdannelse i stålkomponenter.

Bidragsytere

Heidi Moe Føre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Trine Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean

Astrid Jørgine Bjørgum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Materialer og nanoteknologi ved SINTEF AS

Eivind Lona

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean
Aktiv cristin-person

Jan Tore Fagertun

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Havbruk ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 5