Cristin-resultat-ID: 1707379
Sist endret: 27. juni 2019 17:02
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2019

Skriftkulturforsking i Norden. Nokre overordna perspektiv på forskingsfeltet og forskingsresultat på 2000-talet

Bidragsytere:
  • Kjell Lars Berge

Bok

Skriftkulturstudiar i ei brytingstid
ISBN:
  • 9788202632663

Utgiver

Cappelen Damm Akademisk
NVI-nivå 1

Serie

Skriftkultur
ISSN 2535-7395
e-ISSN 2535-7395
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2019
Hefte: 1
Sider: 21 - 52
ISBN:
  • 9788202632663

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Lingvistikk
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skriftkulturforsking i Norden. Nokre overordna perspektiv på forskingsfeltet og forskingsresultat på 2000-talet

Sammendrag

I artikkelen blir viktig skriftkulturforsking i dei nordiske landa på 2000-talet presentert. Det blir særleg lagt vekt på skriftkulturell historisk forsking, skriftkulturell forsking retta mot utdanningssamfunnet og forsking på bruken av skrift i arbeidsliv og kvardag. Den nordiske forskinga blir plassert i høve til fire ulike forskingsparadigme i internasjonal skriftkulturforsking («literacy»). Dei fire paradigma er det mentalistiske paradigmet, det etnografiske og historiske paradigmet, det filologisk-lingvistiske paradigmet og det skrive- og lesepedagogiske paradigmet. Eit grunnleggjande syn i artikkelen er at det skriftkulturelle nivået i eit land er ein indikator på om den kulturelle livskrafta er stor, den demokratiske kvaliteten er høg, og om det er mogeleg for medborgarane å myndiggjere seg. Det skriftkulturelle nivået i eit land er òg rekna som ein relevant og presis indikator på om eit land kan møte den utfordringa det er å utvikle ein kunnskapsbasert økonomi.

Tittel

Literacy research in the Nordic countries. A general overview of the research field and research results after year 2000

Sammendrag

In this article important literacy research in the Nordic countries since year 2000 is presented. Specific emphasis is put on historical literacy research, literacy research oriented towards the education system, and literacy research focussing on writing and reading at the workplace and in everyday life. Nordic literacy research is classified according to four different research paradigms in international literacy research. The four paradigms are: the mentalist paradigm, the ethnographic and historical paradigm, the philological-linguistic paradigm, and the paradigm oriented towards the teaching of writing and reading.

Bidragsytere

Kjell Lars Berge

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Skriftkulturstudiar i ei brytingstid.

Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre. 2019, Cappelen Damm Akademisk. HVO, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1