Cristin-resultat-ID: 1714029
Sist endret: 19. mars 2020, 12:14
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie

Bidragsytere:
 • Viggo Krüger
 • Therese Risnes
 • Cecilie Sand Nilsen og
 • Thomas Høiseth

Tidsskrift

Tidsskriftet Norges Barnevern
ISSN 0800-1014
e-ISSN 1891-1838
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 96
Hefte: 1-2
Sider: 40 - 55
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie

Sammendrag

Denne artikkelen er en casestudie av et musikkprosjekt på ungdomstrinnet rettet mot ungdom med barnevernsbakgrunn. Bakgrunnen for musikkprosjektet var å undersøke hvordan musikkterapi med en tverrfaglig og tverretatlig målsetning kan bidra til å bedre skolens psykososiale miljø. Målet med prosjektet var å fremme elevenes skoletrivsel. Vi har intervjuet skoleansatte som forteller om sine erfaringer fra musikkprosjektet. Kvalitative funn inkluderer følgende tema; musikkterapi fremmer relasjonsarbeid, frirom for opplevelse av mestring, medbestemmelse og samhandling og utfordringer med gjennomføring av musikkprosjektet. I drøftingen ser vi på musikkterapi som en helhetlig tilnærming til skolens forebyggende folkehelsearbeid der felles mål er å bygge bro mellom individuelle og gruppeorienterte tiltak (Helsedirektoratet, 2019). Ut fra teorigrunnlag og analyse av data utledes tre musikkterapeutiske strategier som kan være retningsgivende for videre praksis- og forskningsutvikling innen feltet. De tre strategiene, kalt personorientert-, gruppe- og samhandlingsstrategi, gir musikkterapeuten varierte rollemønstre med tilhørende funksjoner.

Bidragsytere

Viggo Krüger

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Therese Risnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Cecilie Sand

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Cecilie Sand Nilsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bergen kommune

Thomas Høiseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stendi AS
1 - 4 av 4