Cristin-resultat-ID: 1715288
Sist endret: 21. desember 2020, 10:41
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2020

«Nei, det nytter ikke å fortelle meg det, jeg må oppleve det selv…». Sykepleiestudenters opplevelse av deltakelse i prosjekt legemiddelhåndtering under praksisstudiet

Bidragsytere:
 • Kjellaug Tvedt Nautvik og
 • Kari Røykenes

Tidsskrift

UNIPED
ISSN 1500-4538
e-ISSN 1893-8981
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2020
Volum: 43
Hefte: 01
Sider: 58 - 69
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«Nei, det nytter ikke å fortelle meg det, jeg må oppleve det selv…». Sykepleiestudenters opplevelse av deltakelse i prosjekt legemiddelhåndtering under praksisstudiet

Sammendrag

Bakgrunn: Rammeplan for sykepleierutdanning stiller krav om at studenter skal ha handlingskompetanse. Helsevesen og samfunn forventer kvalitet på omsorg og behandling. Praksisfelleskapet har stor betydning for hvordan studenter opplever praksissituasjonen, og opplevelsene farges av hvordan de ivaretas av kollegaer og samarbeidspartnere. Studentuttalelser tilsier at hjemmesykepleie er aktuelt som fremtidig arbeidsplass, men mange føler seg utrygge og lite rustet til å møte et arbeidsmiljø der de ofte står alene i vurderinger og avgjørelser. Hensikt: Oppøve studenters mestringsopplevelse ved å gi dem oppgaver og funksjoner som bidrar til større handlingskompetanse i klinisk praksis. Metode: Fokusgruppeintervju av 35 bachelorstudenter i sykepleie, som deltok i prosjekt legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien Resultat: Sykepleierstudenters opplevelse av å være delaktig i viktige funksjoner bidrog til et realistisk syn på nødvendig kompetanse i hjemmesykepleien, samt erfaring i tverrfaglig arbeid i helsetjenesten. Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasient skal sikre korrekt informasjon og administrering av pasientens legemiddelbruk. Studiet viser at studenter som får bidra inn i praksisnære prosjekter tar mer helhetlig del i praksisfellesskapet og tar viktige steg mot handlingskompetanse.

Bidragsytere

Kjellaug Tvedt Nautvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kari Røykenes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2