Cristin-resultat-ID: 1719576
Sist endret: 3. mars 2020, 12:33
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Møter i mellomrommet : En studie blant høgskolekandidater i straffegjennomføring om deres forståelse av miljøarbeid i fengsel

Bidragsytere:
 • Marit Elisabeth Grønvold og
 • Elisabeth Fransson

Tidsskrift

UNIPED
ISSN 1500-4538
e-ISSN 1893-8981
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 42
Hefte: 02
Sider: 180 - 193
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1900645545

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Møter i mellomrommet : En studie blant høgskolekandidater i straffegjennomføring om deres forståelse av miljøarbeid i fengsel

Sammendrag

Den norske fengselsbetjentutdanningen har stått i en særstilling i Europa, både når det gjelder lengden på utdanningen og gjennom miljøarbeid som en sentral metodisk tilnærming. Begrepet miljøarbeid er imidlertid ikke entydig, men er hentet utenfra og gitt ulikt innhold til ulike tider i utdanningen, samtidig som det praktiseres ulikt i norske fengsler. I artikkelen spør vi hvordan studentene i dag snakker om miljøarbeid og hvordan de knytter miljøarbeid til sine møter med innsatte. Datamaterialet bygger på en kvalitativ studie bestående av individuelle samtaler og fokusgrupper med studenter over en periode på et og et halvt år. Med utgangspunkt i Erving Goffmans rammebegrep (Goffman 1974, s. 8–11) analyserer vi studentenes bilder og deres historier om møter med innsatte. Artikkelen løfter fram hva miljøarbeid i fengsel er for studentene og hvordan miljøarbeid helt konkret gjøres. Artikkelen er et bidrag til høgskoledidaktikk i straffegjennomføring.

Bidragsytere

Marit Elisabeth Grønvold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Aktiv cristin-person

Elisabeth Fransson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
1 - 2 av 2