Cristin-resultat-ID: 1719830
Sist endret: 9. september 2019 08:31
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2019

Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi

Bidragsytere:
 • Inger Marie Sunde og
 • Nina Sunde

Utgiver/serie

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2019
ISBN: 9788245032833

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi

Sammendrag

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for, står det i loven. Samfunnet er imidlertid i endring, og spørsmålet er hvilken polititjeneste det endrede samfunnet har behov for. Denne boken behandler politiets samfunnsoppdrag i lys av den raske, gjennomgående digitaliseringen av samfunnet. Oppfatningene om konsekvensene av digitaliseringen er forskjellige og det samme er synet på hvordan ulike interesser bør veies mot hverandre. Det er behov for en god offentlig samtale om politiets bruk av teknologi. Denne boken analyserer posisjonene til teknologioptimisten og -pessimisten, og viser hvor krevende det er å oppnå en balansert holdning til teknologi. Boken drøfter både kompetansebehov, skjønnsutøvelse og legitimitetshensyn når politiet utnytter elektroniske spor i etterforskning, løser operative oppdrag i førstelinjen, og vurderer bruk av kroppskamera i polititjenesten. Ytterligere reises utfordringer som følge av borgernes teknologibruk, særlige krenkelser av personvern gjennom fotografering og spredning av bilder, og seksuelle overgrep mot barn på internett. Det avsluttende fokuset er optimistisk og mulighetsorientert og viser hvilken omfattende ressurs dataene i politiets registre kan være for forskning. Det digitale er et hurtigtog! er skrevet av forskere tilknyttet forskergruppen Politiet i et digitalisert samfunn ved Politihøgskolen. Den er skrevet ut fra norske forhold og er rettet inn mot politiutdanningen, ansatte i politietaten og påtalemyndigheten, akademikere og studenter innen feltet.

Bidragsytere

Inger Marie Sunde

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Politihøgskolen

Nina Sunde

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Nina Sunde
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Politihøgskolen
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Politiet og personvernet: Retten til eget bilde, særlig i sosiale medier.

Holmboe, Morten. 2019, Fagbokforlaget. PHSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politiskjønnet under press .

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea. 2019, Fagbokforlaget. FAFO, OSLOMET, PHS, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politiets datasystemer som kilde til innsikt i politiets etterforskningspraksiser .

Dahl, Johanne Yttri; Bjelland, Heidi Fischer. 2019, Fagbokforlaget. KRIPOS, PHSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Å tenke langsomt på det digitale hurtigtoget.

Sunde, Inger Marie; Sunde, Nina . 2019, Fagbokforlaget. PHSForord

Holdninger til høyteknologi.

Paulsen, Jens Erik. 2019, Fagbokforlaget. PHSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »