Cristin-resultat-ID: 1720479
Sist endret: 14. november 2019, 12:03
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2019

The Diaconal Church

Bidragsytere:
 • Stephanie Dietrich
 • Knud Jørgensen
 • Kari Korslien og
 • Kjell Nordstokke

Utgiver/serie

Utgiver

Regnum Books
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 272
ISBN: 978-1-912343-94-2

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Teologi og religionsvitenskap
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Diaconal Church

Bidragsytere

Stephanie Dietrich

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Knud Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Egede Instituttet
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Kari Korslien

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Kjell Nordstokke

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Ecclesiology on the Move: Rethinking the Church in a Diaconal Perspective.

Dietrich, Stephanie. 2019, Regnum Books. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Risen to a New Life in Christ: Baptismal Perspectives on Diaconal Ecclesiology.

Dietrich, Stephanie. 2019, Regnum Books. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Introduction.

Dietrich, Stephanie; Jørgensen, Knud; Korslien, Kari; Nordstokke, Kjell. 2019, Regnum Books. VID, EGEDE, MFInnledning

Diakonia as Mark of the Church.

Nordstokke, Kjell. 2019, Regnum Books. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Church as a Space for Recognition.

Korslien, Kari. 2019, Regnum Books. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »