Cristin-resultat-ID: 1724561
Sist endret: 3. februar 2020, 13:35
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming

Bidragsytere:
 • Sveinung Arnesen
 • Johannes Bergh
 • Dag Arne Christensen og
 • Bernt Aardal

Tidsskrift

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
ISSN 0801-1745
e-ISSN 1504-2936
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 35
Hefte: 2
Sider: 62 - 76
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1900646619

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming

Sammendrag

Påvirker informasjon om konsekvenser av forslag om å endre stortingsvalgordningen velgernes holdninger til valgordningen? Er endringsvilligheten større blant velgere som «taper» med den nåværende valgordningen? Spørsmålene belyses med bakgrunn i empiri fra tre survey-eksperimenter om 1) økt partimessig proporsjonalitet (bedre mandatuttelling for mindre partier), 2) økt geografisk proporsjonalitet (sterkere representasjon av de folkerike fylkene) og 3) økt innslag av personvalg. Resultatene viser at informasjon om konsekvenser har svært stor betydning for spørsmålet om økt partimessig proporsjonalitet. Respondenter som fikk informasjon om at forslaget kan svekke representasjonen for de større partiene, og gjøre det vanskeligere å etablere styringsdyktige regjeringer, er spesielt negative. Svarene på spørsmålet om økt partimessig proporsjonalitet er også betinget av hvorvidt respondentene selv stemte på et av de mindre partiene i stortingsvalget i 2017. Det er småpartivelgerne som ønsker en mer proporsjonal valgordning. Vi finner også at det er begrenset oppslutning om forslaget om å fordele stortingsrepresentantene etter antall innbyggere i fylkene. Oppslutningen reduseres ytterligere når respondentene blir informert om det styrker representasjonen til de folkerike valgdistriktene. Et flertall støtter videre forslaget om økt personvalg, og oppslutninger øker noe når respondentene opplyses om at det vil styrke deres egen innflytelse over hvem som blir valgt inn på Stortinget.

Bidragsytere

Sveinung Arnesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Johannes Bergh

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Bernt Aardal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4