Cristin-resultat-ID: 1724630
Sist endret: 30. januar 2020, 10:46
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Integrere eller isolere? Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester

Bidragsytere:
 • Stephen Sirris og
 • Torunn Marie Aalerud Hansen

Tidsskrift

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
ISSN 1503-6707
e-ISSN 1504-3010
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 16
Hefte: 3
Sider: 122 - 134

Importkilder

Norart-ID: 1900646629

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Integrere eller isolere? Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester

Sammendrag

Artikkelens mål er å utforske hvordan ledere ivaretar samfunnsansvar i private virksomheter som leverer bo- og omsorgstjenester til det offentlige. I et ledelsesfaglig perspektiv undersøker vi gjennom en intervjustudie samfunnsansvar innenfor psykisk helsearbeid. Vi analyserer økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske dimensjoner av samfunnsansvar. Lederne integrerer dimensjonene ved å utvikle fleksible og tilpassede tjenestetilbud for brukerne, sikre kvalitet i tjenestene, tilstrebe refleksjon omkring problemstillinger i praksis, samt bidra i lokalmiljøet. Samfunnsansvarsdimensjonene representerer ifølge lederne organisatoriske kjerneoppgaver, men spenninger mellom dimensjonene gir lederutfordringer. Lederne beskriver samfunnsansvar som en etisk grunnlagstenkning hvor verdibevissthet ikke isoleres, men preger daglig ledelsespraksis.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Stephen Sirris

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Torunn Marie Aalerud Hansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Lunner kommune
1 - 2 av 2