Cristin-resultat-ID: 1725729
Sist endret: 17. september 2019 14:28
Resultat
Rapport
2015

Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

Bidragsytere:
 • Lars Dommermuth
 • Rannveig Kaldager Hart
 • Trude Lappegård
 • Marit Rønsen og
 • Kenneth Aarskaug Wiik

Utgiver/serie

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Serie

Rapporter / Statistisk sentralbyrå
ISSN 0806-2056
e-ISSN 1892-7513
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 2015/31
Antall sider: 81
ISBN: 978-82-537-9175-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

Sammendrag

Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv. Til tross for nedgang de siste årene, ligger fruktbarheten i Norge fortsatt høyere enn i de fleste andre europeiske land. Kunnskapsstatusen viser at det er en nær sammenheng mellom fruktbarheten og en rekke ulike faktorer, som sosioøkonomiske ressurser. På noen områder er det gjort flere studier enn på andre. Det er blant annet blitt gjort en rekke studier av sammenhengen mellom utdanning og fruktbarhet. De senere årene har det også vært gjort flere studier av ulike sider av samliv og parforhold og fruktbarhet. Sammenhengen mellom fruktbarhet og familiepolitikk har også vært en sentral del av fruktbarhetsforskningen. De fleste nordmenn gifter seg fortsatt, men ekteskapene inngås senere i livet. Alderen ved første samlivsinngåelse har imidlertid endret seg lite. En viktig grunn til denne utviklingen er økningen i samboerskap. De fleste nyere studier av samlivsinngåelse tar hensyn til denne utviklingen ved å inkludere samboerskap, og det er i den senere tid gjort en rekke studier av forskjeller mellom samboerskap og ekteskap. Forskningen på samlivsområdet har etter hvert også inkludert personer med innvandrerbakgrunn og likekjønnede par. Men fortsatt finnes det få studier av samboeres partnervalg og brudd blant samboerpar.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Lars Dommermuth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Rannveig Kaldager Hart

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Trude Lappegård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Marit Rønsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Kenneth Aarskaug Wiik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå
1 - 5 av 5