Cristin-resultat-ID: 1726543
Sist endret: 18. februar 2020 16:11
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Dåpssamlingar i Den norske kyrkja

Bidragsytere:
  • Hans Austnaberg

Tidsskrift

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)
ISSN 1893-4773
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Trykket: 2019
Volum: 35
Hefte: 1
Sider: 51 - 61

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dåpssamlingar i Den norske kyrkja

Sammendrag

Dåpssamlinga er eit viktig møtepunkt mellom dåpsforeldre og kyrkja. I artikkelen avgrensar eg meg til å undersøka korleis prest og kateket legg opp samlingane og spør korleis formidling, sosialisering og aktiv deltaking samverkar i opplegget. Artikkelen byggjer på eit empirisk materiale som er kome i stand gjennom observasjon av dåpssamlingar og kvalitative forskingsintervju i seks kyrkjelydar i to bispedømme. Fokus i presentasjonen og drøftingane er kva kunnskaps- og læringssyn som ligg under og pregar opplegget for dåpssamlingane. Sjølv om sosialisering og aktiv deltaking er ein del av dåpssamlingane, finn eg at dei er sterkt prega av det eg i artikkelen kallar formidling og utfordringa er særleg å involvera dåpsforeldra meir i dialog.

Bidragsytere

Hans Austnaberg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1