Cristin-resultat-ID: 1726921
Sist endret: 29. januar 2020 13:45
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2019

Argumentasjon i matematikkundervisningen

Bidragsytere:
 • Silke Lekaus og
 • Magni Elen Hope Lossius

Presentasjon

Navn på arrangementet: Etterutdanningskonferanse
Sted: Stavanger
Dato fra: 16. september 2019
Dato til: 18. september 2019

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Argumentasjon i matematikkundervisningen

Sammendrag

Vi viser eksempler fra vår analyse av et datamateriale samlet inn i en 7.klasse som arbeidet med brøk på en undersøkende måte over 2 skoletimer. Elevene fikk utdelt oppgaver som var formulert i form av en kort imaginær dialog (Wille, 2011) mellom to tenkte elever som begynte en diskusjon om et brøkproblem. Elevene i klasserommet fikk i oppgave å fortsette å skrive dialogen individuelt, der de skulle bli kjent med problemet og utvikle løsningsideer. Etterpå fortsatte elevene diskusjonen i grupper på 3-4 elever. Datamaterialet består av elevenes skriftlige individuelle dialoger og lydopptak av gruppesamtalene og noen felles diskusjoner med hele klassen i slutten av økten. Målet med oppdeling av arbeidet i ulike faser var å muliggjøre en stor variasjon av løsningsideer i gruppearbeidet og dermed skape behov hos elevene for å måtte forklare, lytte til og forhandle seg fram til løsningsideer. For å analysere i hvilken grad elevene var undersøkende og klarte å bygge på hverandres ideer, ble gruppesamtalene analysert ved hjelp av et rammeverk som bygger på Barnes (2008) og Mercer (2004). Vi skiller mellom fire typer samtaler: presentational talk, disputational talk, cumulative talk og exploratory talk.

Bidragsytere

Silke Lekaus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Magni Elen Hope Lossius

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2