Cristin-resultat-ID: 1727664
Sist endret: 14. januar 2022, 14:06
Resultat
Rapport
2019

Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016

Bidragsytere:
 • Joakim Bustad og
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Digital

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 2019:00970
Antall sider: 57
ISBN: 978-82-14-06369-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016

Sammendrag

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2018 og for en prognose for 2029. For prognosesituasjonen er det lagt til grunn at rullebanen blir forlenget og flyttet mot nordvest

Bidragsytere

Joakim Bustad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 2 av 2