Cristin-resultat-ID: 1731711
Sist endret: 3. februar 2020, 20:10
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2019

Færre med store barneflokker – Hvilken betydning har endringer i kvinners arbeidstid for nedgangen i fødselstallene?

Bidragsytere:
 • Lars Dommermuth
 • Tom Kornstad og
 • Trude Lappegård

Tidsskrift

Søkelys på arbeidslivet
ISSN 1504-8004
e-ISSN 1504-7989
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 36
Hefte: 3
Sider: 158 - 176
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1900646971

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Færre med store barneflokker – Hvilken betydning har endringer i kvinners arbeidstid for nedgangen i fødselstallene?

Sammendrag

Andelen kvinner med minst tre barn har gått ned de siste tiårene i Norge, også blant grupper som vanligvis har fått mange barn. Samtidig har kvinnene i økende grad gått over fra å arbeide deltid til heltid. Vi undersøker i hvilken grad overgangen til heltidsarbeid kan forklare nedgangen i tredjefødsler blant kvinnelige lærere, sykepleiere og leger. Selv omheltidsansatte sykepleiere og lærere får færre barn enn deltidsansatte, finner vi at heltidsarbeid bare i noen grad kan forklare nedgangen i tredjefødsler. At færre kvinner velger å få tre barn kan dermed være et utrykk for endringer i preferanser for antall barn en ønsker seg.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Lars Dommermuth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Tom Kornstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Trude Lappegård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3