Cristin-resultat-ID: 1740639
Sist endret: 23. september 2020, 13:53
NVI-rapporteringsår: 2019
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2019

Pontoppidans pinefulle Sandhed - mellom leseferdighet og utenatlæring

Bidragsytere:
 • Jon Haarberg og
 • Marit Sjelmo

Bok

Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850
ISBN:
 • 978-82-7965-414-8

Utgiver

Nasjonalbiblioteket

Serie

Nota Bene
ISSN 1891-4829
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2019
Hefte: 13
Sider: 218 - 238
ISBN:
 • 978-82-7965-414-8
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk kulturvitenskap

Emneord

Bokhistorie

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig humanistisk forskning
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pontoppidans pinefulle Sandhed - mellom leseferdighet og utenatlæring

Sammendrag

Artikkelen utreder utenatlæringens betydning i katekismeopplæringen, særlig etter etableringen av konfirmasjonen som institusjon i 1736. Med utgangspunkt i Luthers erklærte intensjon med katekismen og Pontoppidans bok, Sandhed til Gudfrygtighed (1737), imøtegås vanlige oppfatninger om at utenatlæringen utgjorde et skritt på veien mot leseferdighet. Alt tyder på at det forholdt seg motsatt: utenatlæringen utgjorde kronen på verket.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Jon Marius Sæland Haarberg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jon Haarberg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Marit Sjelmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina; Rønning, Anne Birgitte. 2019, NB, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1