Cristin-resultat-ID: 1741733
Sist endret: 29. oktober 2019, 14:20
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2019

Hvordan oppleves oppgaveglidning? (Kort oppsummert)

Bidragsytere:
 • Claire Glenton og
 • Marita Sporstøl Fønhus

Tidsskrift

Sykepleien Forskning
ISSN 1890-2936
e-ISSN 1891-2710
NVI-nivå 1

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan oppleves oppgaveglidning? (Kort oppsummert)

Sammendrag

Pasienter, leger og sykepleiere ser ut til å akseptere at sykepleiere gjør oppgaver som vanligvis gjøres av leger for å kunne tilby viktige helsetjenester. Det avhenger imidlertid av hvilke typer oppgaver som forskyves. Sykepleiere som tar på seg ekstraoppgaver, ønsker respekt fra og samarbeid med leger. Nok ressurser, gode henvisningsystemer, erfarne ledere, klare roller, tilfredsstillende lønn, opplæring og veiledning er også trukket frem som viktige suksesskriterier. Det viser en ny, kvalitativ Cochrane-oversikt.

Bidragsytere

Claire Glenton

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2