Cristin-resultat-ID: 1742027
Sist endret: 30. oktober 2019, 10:21
Resultat
Rapport
2019

Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge

Bidragsytere:
 • Helga Eggebø
 • Elisabeth Stubberud og
 • Norman Anderssen

Utgiver/serie

Utgiver

Nordlandsforskning

Serie

Nordlandsforskning rapport
ISSN 0805-4460
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Volum: 6
Hefte: 2019
Antall sider: 102
ISBN: 9788273217660
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge

Sammendrag

I denne rapporten utforsker vi hvordan det er å leve skeive liv i et samfunn hvor skeive har tilkjempet seg viktige formelle rettigheter og aksept blant majoriteten, men samtidig opplever utfordringer og belastninger knyttet til åpenhet, diskriminering og tilgang til likeverdige tjenester. Analysene er basert på dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer med til sammen 99 personer mellom 16 og 87 år. Et særskilt trekk ved utvalget i denne studien er at flertallet av de skeive som er intervjuet, har innvandrerbakgrunn, samisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, bakgrunn fra bygdesamfunn eller er eldre personer. Derfor er data fra denne undersøkelsen særlig egnet til å belyse sammensatte identiteter og hvordan ulike former for diskriminering og marginalisering samvirker. Formålet med denne rapporten er todelt: For det første utgjør rapporten en forberedelse til en ny landsdekkende representativ levekårsundersøkelse blant lhbtis-personer i Norge. For det andre søker vi å gi relevante beskrivelser av utfordringer og ressurser blant skeive i ulike livsfaser og med ulike bakgrunner. I så måte er rapporten et bidrag til forskningen om levekår og livsløp blant lhbtis-personer.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Helga Eggebø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Velferd, arbeid og oppvekst ved Nordlandsforskning
Aktiv cristin-person

Elisabeth Stubberud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norman Anderssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3