Cristin-resultat-ID: 1746973
Sist endret: 13. november 2019 11:22
Resultat
Fagartikkel
2019

Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre

Bidragsytere:
 • Trude Fløystad Eines
 • Jorunn Hoås Rødal
 • Maria Sandsmark og
 • Cecilie K Utheim Grønvik

Tidsskrift

Sykepleien
ISSN 0802-9768

Om resultatet

Fagartikkel
Publiseringsår: 2019
Volum: 107
Sider: 1 - 8
Artikkelnummer: e-79244

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre

Sammendrag

Systematisk tverrprofesjonelt samarbeid om hvordan risikopasienter følges opp og vurderes, synes å være en smart måte å organisere hjemmebaserte tjenester på. I Smøla kommune kaller de dette en virtuell avdeling. Virtuell avdeling er ingen fysisk avdeling, men et rammeverk hvor all relevant informasjon om pasienten underlegges en tverrprofesjonell vurdering i tett samarbeid med pasient og pårørende.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Trude Fløystad Eines

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Jorunn Hoås Rødal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking

Maria Sandsmark

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
Aktiv cristin-person

Cecilie K Utheim Grønvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 4 av 4