Cristin-resultat-ID: 1750490
Sist endret: 7. april 2021, 12:14
Resultat
Rapport
2019

Disease modifying treatments for relapsing remitting multiple sclerosis. A health economic evaluation.

Bidragsytere:
 • Gunhild Hagen
 • Ulrikke Højslev Lund
 • Atle Fretheim og
 • Vida Hamidi

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 39
ISBN: 978-82-8406-018-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Disease modifying treatments for relapsing remitting multiple sclerosis. A health economic evaluation.

Tittel

Sykdomsmodifiserende behandling for relapserende remitterende multippel sklerose. En helseøkonomisk evaluering.

Sammendrag

Hovedbudskap Folkehelseinstituttet har tidligere evaluert klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av legemidler til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose. I denne rapporten inkluderer vi tre nye legemidler (kladribin, okrelizumab og rituximab). Effekt, sikkerhet, og juridiske aspekter er publisert i en egen rapport, det samme gjelder etiske aspekter. I denne rapporten vurderer vi i hvilken grad de inkluderte legemidlene oppfyller de norske prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet). Relapserende remitterende multippel sklerose er en svært alvorlig sykdom med et estimert absolutt prognosetap på 32 udiskonterte livskvalitetsjusterte leveår (QALYs). Av de inkludert behandlingene, så genererer ockelizumab mest og glatiramer acetate (40mg) minst helse målt i QALYs. Helseeffekten av ocrelizumab, alemtuzumab, natalizumab, rituximab, dimethyl fumarate, fingolimod, cladribine, teriflunomide, glatiramer acetate (20 mg) og glatiramer acetate (40mg) er henholdsvis 8,29, 8,27, 8,15, 8,14, 8,11, 7,95, 7,92, 7,79, 7,65 and 7,36 diskonterte Noen av forskjellene i helseeffekt mellom legemidlene er store sammenlignet med forskjeller som er vanlige for andre sykdomsområder. I et bredt helsetjenesteperspektiv og over en tidsperiode på 20 år, genererer natalizumab mest og rituximab minst kostnader, basert på tilbudspriser. Rangert etter stigende kostnader genererer rituximab, kladribin, alemtuzumab, glatiramer acetate (20 mg), teriflunomide, glatiramer acetate (40mg), dimethyl fumarate, okrelizumab, fingolimod and natalizumab en diskontert ressursbruk på henholdsvis NOK ██████████████████████ ███████████ og ███████████ basert på tilbudspriser. Rituximab generer mer helse og mindre kostnader enn kladribin (er en dominant strategi). Sammenlignet med alemtuzumab, genererer rituximab mindre helse og også mindre kostnader. Ocrelizumab genererer større helseeffekter og også større kostnader enn kladribin, alemtuzumab og rituximab. Hvorvidt okrelizumab kan vurderes å være et kostnadseffektivt alternativ avhenger av antatt terskelverdi for kostnadseffektivitet.

Bidragsytere

Gunhild Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ulrikke Højslev Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Atle Fretheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Vida Hamidi Ashtiani

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Vida Hamidi
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4