Cristin-resultat-ID: 1769766
Sist endret: 10. januar 2020 11:05
Resultat
Rapport
2019

Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018

Bidragsytere:
 • Ina Bakke Birkeland
 • Christoph Postler
 • Elisabeth Stöger
 • Gaute Velle
 • Godtfred A. Halvorsen og
 • Helge Skoglund

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 331
Antall sider: 31

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Agder har LFI ved Norce utført biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra i 2018. Undersøkelsene omfatter elektrisk fiske i Dåsånavassdraget for å følge opp effekten av rognplanting i forbindelse med re-etablering av bleke, og bunndyrsundersøkelser i Otra og Dåsånavassdraget for å kartlegge forsuring og organisk belastning. Arbeidet er en del av arbeidet med å reetablere en livskraftig bestand av bleke, og utføres parallelt med det pågående "blekeprosjektet".

Bidragsytere

Ina Bakke Birkeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Elisabeth Stöger

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Godtfred Anker Halvorsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Godtfred A. Halvorsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »