Cristin-resultat-ID: 1769782
Sist endret: 10. januar 2020 11:12
Resultat
Rapport
2019

Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Bjørnar Skår
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Espen Olsen Espedal og
 • Christoph Postler

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 333
Antall sider: 59

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018

Sammendrag

LFI ved Norce Miljø har på oppdrag av Statkraft gjennomført undersøkelser for å kartlegge flaskehalser for ungfiskproduksjon og gjennomføre tiltak for å løse eventuelle flaskehalser i de seks regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Norddøla og Austdøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Undersøkelsene har pågått siden 2007 og resultatene har tidligere vært rapportert i ulike rapporter (Sandven mfl. 2009, 2010; Skår mfl. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Skoglund mfl. 2017, 2018).

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christoph Postler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5