Cristin-resultat-ID: 1769785
Sist endret: 10. januar 2020 11:13
Resultat
Rapport
2019

Habitatkartlegging i Sautso

Bidragsytere:
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Bjørnar Skår
 • Sebastian Franz Stranzl og
 • Morten Stickler

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 334
Antall sider: 27

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Habitatkartlegging i Sautso

Sammendrag

Norce LFI fikk på forsommeren i 2018 oppdrag av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) å kartlegge Sautso. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk. Fysiske egenskaper som substratstørrelser, hulromkapasitet (skjul), mesohabitat og potensielle gyteområder var en del av denne kartleggingen på en strekning på ca. 7 km i Sautso.

Bidragsytere

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sebastian Franz Stranzl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Morten Stickler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 4 av 4