Cristin-resultat-ID: 1770221
Sist endret: 10. januar 2020 12:34
Resultat
Rapport
2019

Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Bjørnar Skår
 • Sven Erik Gabrielsen og
 • Bjørn Torgeir Barlaup

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 337
Antall sider: 64

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018

Sammendrag

Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. denne rapporten er statusrapport for undersøkelsene gjort i perioden 2016-2018. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene av laks og sjøaure i vassdraget, og for å evaluere tiltak for å styrke fiskebestandene.

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4